Disclaimer

Op al onze dienstverlening zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. Download hier onze Algemene Voorwaarden. In deze voorwaarden is onder meer de beperking van beroepsaansprakelijkheid en informatie over de (interne) klachten- en geschillenregeling opgenomen. Download hier informatie over onze Klachtenregeling. Alle documenten en informatie hieromtrent kunt u ook terugvinden op onze website www.rwv.nl of worden op uw verzoek kosteloos toegezonden.